Hva koster en gravferd?  

Det kan oppleves upassende at vi snakker om kostnader og pris når en av våre kjære har gått bort. Det er som regel mange andre ting som opptar våre tanker mer enn penger akkurat da. Likevel er det nødvendig at dette bringes på banen. Vi er først og fremst opptatt av at avskjeden skal bli verdig og god, men det trenger ikke å bety at man bør velge de dyreste løsningene. Det optimale trenger ikke å være dyrest.

Vi ønsker å lytte oss frem til familiens ønsker og behov for å veilede hver enkelt til gode og kloke valg som de kan stå inne for, også i ettertid. Det er anledning til å ha en uforpliktende samtale med oss, der vi setter opp en oversikt over kostnadene for det aktuelle oppdraget, før man bestemmer seg for å engasjere oss. Det er selvfølgelig mulig å påvirke kostnadene ganske mye ved valg av annonser, sangere, musikere, minnesamvær, osv. Vi gir alltid et prisoverslag der alle kostnadene er tatt med umiddelbart etter vår første samtale. Dette er vi også forpliktet til. Eventuelle avvik fra overslaget avtales med de pårørende omgående. Vi vil ikke at noen opplever å bli overrasket den dagen fakturaen kommer. Fakturaen vil være spesifisert, oversiktlig og forståelig.

1. januar 2013 trådte en ny prisforskrift i kraft (Forskrift 2012-11-14, nr. 1066). Denne pålegger alle som leverer varer og tjenester å opplyse priser på sine hjemmesider. Regelverket stiller også krav til hvordan begravelsesbyråene opplyser om priser. Målet med forskriften er å gjøre kostnadene ved begravelser mer oversiktlige og forutsigbare. Det ønsker vi å bidra aktivt til! Vår prisoversikt oppfyller alle kravene i forskriften, og søker å gi et mest mulig forståelig og realistisk bilde av priser og kostnader.

NAV dekker i noen tilfeller utgifter til begravelse og båretransport. Det finnes to typer stønad: Behovsprøvet gravferdsstønad og transportrefusjon. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine hjemmesider.

Byrået hjelper gjerne de pårørende å sette opp søknader og sende disse. Vanligvis utbetales stønadene til begravelsesbyrået og trekkes av på fakturaen.

Noen synes nok at begravelser er dyrt. Vi vil ikke motsi noen i dette. Vår erfaring gjennom mange år i bransjen er likevel at folk flest har forståelse for at det koster å opprettholde et høyt nivå av kvalitet, tilgjengelighet og beredskap, og verdighet i alle ledd!

KIØSTERUD BEGRAVELSESBYRÅ 
Torunn og Arnfinn Finmark

ADRESSE: 
Tostrupsvei 6, 3960 STATHELLE

TELEFON: 35 96 04 82
EPOST: post@kiosterud.no

Back to top