Om dødsfall, sorg og verdighet 

Når vi mister noen som står oss nær, skjer det noe med oss. Livet blir forandret. Opplevelsen av å miste en av de nærmeste er veldig forskjellig fra menneske til menneske. Derfor har vi ulike behov på veien videre. Hverdagen kommer og livet fortsetter. Om man vil eller ei må man ta det neste steget selv.

Dem som står rundt opplever ofte usikkerhet i forhold til venner og bekjente som har hatt dødsfall i familien. Det kan derfor være vanskelig å ta kontakt. De aller, aller fleste setter likevel stor pris på et håndtrykk, et smil eller en klem. Erfaringen er at man trenger venner mer enn noensinne når man mister noen man er glad i.

Noen ganger kan døden komme brått mens andre ganger er det mer ventet. Man kan reagere på forskjellig vis. Noen med gråt og smerte, sjokk og fortvilelse, andre kan oppleve fornektelse og maktesløshet.

Det finnes personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man føler behov for profesjonell hjelp i sin sorg; Prester, helsepersonell, kriseteam, sorggrupper eller andre medmennesker. Begravelsesbyrået kan gi mer informasjon om dette.

Et dødsfall skal uansett hvilke forhold som råder behandles med verdighet og respekt, både overfor den avdøde og dem som er etterlatte. Som et synlig uttrykk for en slik grunnholdning er kleskoden hos oss som jobber i byrået viktig. Derfor er alltid uniformen på når vi har med døde å gjøre, - selv om vi er alene og selv om det er midt på natten. I respekt for livet og for døden... 

KIØSTERUD BEGRAVELSESBYRÅ 
Torunn og Arnfinn Finmark

ADRESSE: 
Tostrupsvei 6, 3960 STATHELLE

TELEFON: 35 96 04 82
EPOST: post@kiosterud.no

Back to top