Kiøsterud Begravelsesbyrå

Kiøsterud Begravelsesbyrå ble etablert av Sverre Kiøsterud i 1952. Bedriften ble raskt en foretrukket tjenesteyter i området og Sverre fikk derfor med seg sin kone Anne Johanne i arbeidet.

I 1970 overtok deres datter Synnøve Kiøsterud Brekka og hennes mann Arne Brekka virksomheten. De drev byrået som en familiebedrift frem til utgangen av 2009. Da overtok Torunn og Arnfinn Finmark som nye eiere og drivere.

Byråets oppdragsområde er i hovedsak Bamble kommune, men byrået har stadig oppdrag også i nabokommunene.

Mye har endret seg etter at Erik Werenskiold malte "En bondebegravelse". På den tiden var det vanlig at familien selv med hjelp av sambygdinger sto for alt det praktiske. Utover 1900-tallet ble vognmannsforretningene forløpere for den delen av begravelsesbyråenes virksomhet som gjelder transport av kiste og avdøde. I bygder og byer fantes det nabokoner som tok seg av stell av den døde mens lokale snekkere og trevare-fabrikker sto for kisteproduksjonen.

Etter krigen og utover på 50- og 60-tallet ble flere og flere begravelsesbyråer etablert og tjenestespekteret utvidet. I dag er gravferd et stort arbeidsområde som gjør at hvert dødsfall fordrer mange timers arbeid, - alt med tanke på en verdig avskjed med den avdøde.

I Norge er det ca. 42 000 dødsfall hvert år. Nærmere 300 begravelsesbyråer betjener de etterlatte. 

KIØSTERUD BEGRAVELSESBYRÅ 
Torunn og Arnfinn Finmark

ADRESSE: 
Tostrupsvei 6, 3960 STATHELLE

TELEFON: 35 96 04 82
EPOST: post@kiosterud.no

Back to top