Salmer og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk. Nettopp derfor er musikken etter hvert blitt en viktig del av seremonien. Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

Vi vil i konferansen mellom oss presentere salmer og musikk som forhåpentligvis kan inspirere, samt gjøre valgene enklere i forhold til utvelgelsen av musikk. Mye av musikken og salmene kan du imidlertid lytte til her og nå. Klikk her for å komme til musikkutvalget.

Salmer inngår ved enhver seremoni med kirkelig deltagelse, og en seremoni vil som oftest inneholde to til tre salmer. Solosang eller instrumentale innslag kommer i tillegg til dette.

Vi i begravelsesbyrået har kjennskap til og er behjelpelige med å skaffe til veie dyktige solister innen sang, trompet, fiolin, saxofon etc.

KIØSTERUD BEGRAVELSESBYRÅ 
Torunn og Arnfinn Finmark

ADRESSE: 
Tostrupsvei 6, 3960 STATHELLE

TELEFON: 35 96 04 82
EPOST: post@kiosterud.no

Back to top